Bölüm Hakkında

Üniversite gençliğine Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu, Atatürk İlke ve İnkılaplarını ve felsefesini aktarabilmek amacıyla başlangıçtan itibaren Türk İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrim Tarihi olarak okutulan dersler 6.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi olarak düzenlenmiş ve tüm üniversitelerde okutulması zorunlu hale getirilmiştir.

İlgili madde uyarınca Kütahya Dumlupınar Üniversitemizin bütün ön lisans ve lisans programlarında zorunlu olarak Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersi verilmektedir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, da Üniversitemizin tüm bölüm ve programlarında okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin etkin biçimde yürütülmesinden ve bu ders aracılığıyla tüm öğrencilerimize Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin öğretilmesinden sorumludur.

Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, Pazartesi